ABBH - Advokat Bård Bergem Hauger MNA
Vi er et lite advokatkontor lokalisert på Kroer syd i Ås kommune.
 
ABBH består i dag av advokat Bård Bergem Hauger som har drevet egen advokatpraksis siden 2004. Hauger har et bredt juridisk nedslagsfelt, med spesialisering innenfor fast eiendoms rettsforhold.
 
ABBH er en allmennpraksis, med kompetanse innen prosedyre, skjønn og forvaltningsrett. Vi håndterer alt innen fast eiendom, kontraktsrett og forbrukersaker, samt skiftespørsmål i forbindelse med familie og arv. Vi påtar oss styreverv og forretningsførselsoppdrag i nærområdet, eiendomsmeglingsoppdrag, regnskap og forvaltning. Vårt geografiske nedslagsfelt er primært Oslo, Akershus og Østfold.
 
Vår målgruppe er små og mellomstore bedrifter, boligsammenslutninger og privatpersoner.  Vår strategi kjennetegnes av en praktisk innfallsvinkel og krav til effektiv håndtering av den enkelte sak.
 
Vi søker å tilby våre klienter en rimelig og kvalitetssikker håndtering av hver sak– se vår prisliste. I tillegg vektlegges at saksbehandling skal være forutsigbarhet og fleksibel for våre klienter.  
 
Vi holder til i attraktive og sjelfulle lokaler på det gamle smieverket Eng på Kroer, med gode parkeringsmuligheter.
 
Du er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale og gjennomgang av de problemstillinger som reises i din sak. > til kontakt
 
This is a test